Inlägg

2018 – Gunnar Ahlbäck och Östen Andersson

Östen Andersson han i sina böcker med stor kunskap och inlevelse skildrat levnadsvillkoren för skärgårdens fiskare och bönder.
Gunnar Ahlbäck har visat ett outtröttliga intresse för kommunens kulturhistoria, och i synnerhet för de medeltida kyrkornas utsmyckning. Medels ord har han dokumenterat och spridit kunskap om denna ovärderliga kulturskatt.

2017 – Stig Unge

2017 års ORDPRIS tilldelas den sagolike berättaren och folkbildaren Stig Unge för hans unika förmåga att omvandla saga, myt och historiska fakta till en sann bild av verkligheten.

2016 – Gerd Vading

”Gerd har allt sedan starten varit den drivande motorn i Ordfestivalen, det största litterära eventet i kommunen och en angelägen kulturell aktivitet till glädje för såväl kommunens invånare som besökare.”

2015 – Irene Holmgren

”Irene Holmgren belönas för sitt outtröttliga, entusiastiska och inspirerande arbete med att sprida kunskap om Lars Molins unika berättelser i filmer och böcker.”