Hoppa till innehåll

2018 – Gunnar Ahlbäck och Östen Andersson

Gunnar Ahlbäck och Östen Andersson, ordpristagare 2018. Foto Stig Unge.

Östen Andersson tilldelas 2018 års Ordpris för att han i sina böcker med stor kunskap och inlevelse har skildrat levnadsvillkoren för skärgårdens fiskare och bönder.

Böcker som Örskär. Tragedin på den förtrollade ön, Gräsö historia. Gräsöbor berättar och De sista fiskarbarnen. En berättelse om en av de sista Gräsöfiskarnas familj och två av deras barn klassresa” är en ovärderlig dokumentation för oss idag och för kommande generationer att ha som grund för att förstå Gräsös historia. Östens böcker blir även till en resa in i modern tid och ger oss insikt om skärgårdens förändring och utveckling.

Gunnar Ahlbäck tilldelas 2018 års Ordpris för sitt outtröttliga intresse för kommunens kulturhistoria, i synnerhet kyrkornas i Dannemorabygden medeltida utsmyckning, och hans stora engagemang i att medels ord dokumentera samt sprida kunskap om denna ovärderliga kulturskatt.

Hans senaste böcker Valvgubbar i medeltida kyrkor och Altare, dopfuntar och predikstolar i Dannemorabygdens kyrkor  är utmärkta exempel för detta.