Om oss

Östhammars Litteraturförening grundades 2006, ett år efter att den första Ordfestivalen genomfördes. Vi är en ideell förening som är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

Vårt huvudsyfte är att visa hur ordbruk och litteratur på olika sätt kan göra livet rikare. Ordfestivalen, vårt ordpris och andra aktiviteter hjälper oss att nå utanför vår medlemskrets. Men vissa aktiviteter är reserverade för föreningens medlemmar.

Styrelsen driver det löpande arbetet och väljs av årsmötet. Du kommer i kontakt med styrelsen via ordförandens mail eller kontakt@ordfestivalen.se

Du är hjärtligt välkommen att komma med synpunkter samt  tips och förslag på roliga aktiviteter!

Styrelsens ledamöter under 2022:

Ordförande

Josef Nylén

Sekreterare:

Annie Larsson

Kassör:

My Laurell

Övriga ledamöter:

Anna-Lena Lindgren Jorlin

Nils Engerdahl

Suppleanter:

Margareta Tötterman

Catharina Stark