Hoppa till innehåll

Ordförandebrev 1, 2021

Bästa medlemmar!

Vilket sorgligt, sårigt år vi lämnat bakom oss. Nära och kära har många av oss saknat som aldrig förr. Säkert finns det bra saker att säga om fjolåret också, det är ju fantastiskt att det gått så snabbt att ta fram vaccin till exempel. Och det gavs ut en hel del bra böcker. Pandemin och det begränsade sociala umgänget har åtminstone gett mig tid att läsa mer än vanligt. Flera nya bekantskaper har det blivit – inte det sämsta ändå. Pestens tid har jag dock fortfarande på läslistan… Men den kan gott vänta lite till. Pestigt nog är det ändå.

För Östhammars litteraturförening har 2020 inneburit lågsäsong och en mängd inställda aktiviteter. Det blev en uppskattad stadsvandring med Torbjörn Forsman och en välbesökt pilsnerpoesi med många tänkvärda och roliga rader. Sedan blev det inte så mycket mer. Men som Svenska Akademiens beskyddare tillika kung Carl Gustaf en gång sa, nu vänder vi blad.

Närmast ska ett årsmöte hållas 23 mars, och vi i styrelsen ser gärna att du utnyttjar din rätt att rösta även om vi tyvärr inte kan ses fysiskt. På Bolagsverkets webbplats kan man läsa: ”En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen i december 2020 beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021.”

De som är valda att leda årsmötet gör det via telefonmöte 23/3 och skriver protokoll utifrån underlaget och röstande medlemmars svar. I nästa ordförandebrev kommer protokollet att bifogas.  Läs igenom årsmöteshandlingarna, och hör av dig till undertecknad om du har frågor eller funderingar. Röstar gör du genom att skriva ett mejl till josef.nylen@gmail.com .

Om du står bakom förslagen till beslut i sin helhet kan du skriva i ett svarsmejl: ”Till Östhammars litteraturförening. Jag, NN, röstar i enlighet med bifogade årsmöteshandlingar och säger ja till samtliga förslag till beslut”. Du undertecknar med ort, datum och namn.

Om du motsätter dig något förslag till beslut skriver du vilken punkt det gäller, att du röstar nej och i fall du har eget förslag till beslut. Motioner kan också lämnas. Både i fall du har egna förslag eller vill lämna in en motion gäller att detta ska mejlas senast 9 mars 2021 till ovan angiven adress.  I övrigt gäller att röstning ska göras senast 18 mars. Vi hoppas förstås att många ska vilja rösta och att föreningen ska kunna drivas vidare med kraft kommande verksamhetsår.

Kort om programmet 2021 (i skrivande stund)

2021 tänker vi oss att vi kan genomföra det som vanligtvis är litteraturföreningens huvudnummer, nämligen Östhammars ordfestival. Du kan redan nu skriva upp lördag 16 oktober i kalendern.

Den 20 augusti har vi ett evenemang inplanerat med Elsie Johansson och musikern Daniel Östersjö, som tonsatt den uppländska författarens dikter. Känns väldigt roligt! Hur anmälan sker återkommer vi om.

Vi hoppas också kunna genomföra ett evenemang i anslutning till världspoesins dag i vår, men vad och när är för tidigt att säga. Kanske blir det först i sommar på Källör – allt är i sin linda och vi måste givetvis ta hänsyn till pandemin och gällande restriktioner.  

Det var allt för detta ordförandebrev. Med hopp om en ljus vår!

Josef Nylén