Hoppa till innehåll

Ordförandebrev 2, 2021

sta medlemmar!

Östhammars litteraturförening börjar ha en del år på nacken. Tiden gör saker med oss människor, och även med en förening. Samtidigt som viss förnyelse skett genom åren finns en del som löper som en röd tråd i föreningens liv. Ordfestivalen med sina välbesökta författarbesök har hängt med ända från 2005, men vi har också haft sammankomster och arrangemang som dragit iväg åt helt andra håll med ordvrängeri och diverse utsvävningar.

Uttrycken kan variera men det finns nog inget i världen som motsäger att musik, konst och kultur gör livet rikare. Förhoppningsvis gör det tillvaron mer uthärdlig, kanske begriplig och ibland till och med njutbar. Säkerligen får det oss att växa som människor.

2020 var inte kulturens och växandets år, däremot fick vi lära oss ett nytt världsomspännande ord som vi gärna varit utan. Coronapandemin la sig som en våt filt över kulturvärlden och även Östhammars litteraturförening fick ställa in flera planerade aktiviteter som bekant. Våren har inte börjat mycket bättre. Den världspoesidag som var tänkt att genomföras 23 april på Källör har vi tvingats att skjuta upp på obestämd tid.

Men rötterna blir starka när det blåser, och vi tar nya tag. Glädjande nog var det många medlemmar som röstade till årsmötet via mejl; 26 personer, vilket får ses som rätt normalt för ett årsmöte med Östhammars litteraturförening.

Ett program håller just nu på att mejlsas fram av den nyvalda styrelsen. Sommaren är ännu ett oskrivet bland och tonvikten ligger på hösten med en musikalisk och poetisk afton i Östhammar den 20 augusti, tillsammans med författaren Elsie Johansson och musikern Daniel Östersjö som tonsatt den uppländska författarens dikter.  Vi har också beslutat att Ordfestivalen hålls på Storbrunn den 16 oktober.  Glöm inte bort att fundera på tänkbara kandidater till årets ordpristagare.

Vi i styrelsen tar även gärna emot era förslag och idéer om aktiviteter i stort och smått.  Med hopp om en frisk och fin vår med mycket god läsning!

Josef Nylén