Hoppa till innehåll

Ordförandebrev 3, 2022

Bästa medlemmar!

Årsmötet den 8 mars förlöpte väl och utan större överraskningar.  2021 års ordpristagare Dag Thelander, just nu aktuell på Uppsala stadsteater med pjäsen Vansinnets historia,  höll ett mycket uppskattat föredrag i Equmeniakyrkan om sitt skrivande. Idéer om framtida aktiviteter lyftes av medlemmarna vilket bådar gott inför framtiden.

Vi har fått påfyllning i styrelsen och även andra nya funktionärer, medan somliga tackats av på årsmötet. Jag vill passa på att en än gång tacka alla som varit med och på olika sätt dragit sitt strå till stacken under 2021 och nu lämnat stafettpinnen vidare.

Måndag den 21 mars infaller Internationella poesidagen. Jonas Gren besöker Societetshuset Källör i Östhammar kl 19. Han är född 1981, bosatt i Uppsala och författare till fem diktsamlingar. Han skriver ofta med utgångspunkt i frågor om människans relation till naturen, och skiftar mellan olika stilar, temperament och former, pendlande mellan allvar och humor. Just nu skriver han på sin första roman, Kromosomparken, med planerad utgivning 2022/2023.

Under besöket kommer han att prata om lyriken, naturen och det mänskliga utifrån boken Tävlingsdräkten, en sonettkrans om skidvallning och förgängligheten, men även om andra av sina böcker. Jonas läser dikter, men berättar också om behovet av språklig förnyelse och om humorns plats i poesin. Han berättar om hur dikterna växter fram i samspelet mellan egna erfarenheter, språkets möjligheter och de stora frågorna om planeten, samhället och existensen.

OBS: Fri entré gäller. Man kan betala för fika på plats. Varmt välkommen!

Vårsoliga marshälsningar,

Josef Nylén, ordförande