Årsmöteshandlingar 2023

Här hittar du handlingar till litteraturföreningens årsmöte den 14/3 kl 19.00 i Equmeniakyrkan (fd Missionskyrkan),  Svarvaregatan 6 i Östhammar.

Motioner ska vara inlämnade senast den 28 februari. Ev motioner som kommit in kommer att publiceras här efter detta datum. Alla dokument kommer också att finnas tillgängliga i utskrift på årsmötet.

Hör av dig till kontakt@ordfestivalen.se om du har problem med att ladda ner dokumenten.
 

Handlingar

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  • Resultat- och balansrapport
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag
  • Inkomna motioner med styrelsens yttrande