Hoppa till innehåll

Digitalt årsmöte 2021

Covid-pandemin gör att Östhammars Litteraturförening troligen inte kan genomföra ett fysiskt årsmöte 2021 inom den tid föreningens stadgar anger (senast under mars månad). Styrelsen har därför beslutat att årsmötet ska genomföras genom omröstning via mail.

Så här kommer det gå till:

Alla medlemmar kommer att via mail få en kallelse och de handlingar som enligt stadgarna ska delas ut inför årsmötet. Det är:

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse (för 2020)
  • Ekonomisk redovisning (för 2020)
  • Revisionsberättelse (för 2020)
  • Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter (under 2021)

Du hittar verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse i dokumentet Årsberättelse 2020 och dagordning med beslutsförslag i dokumentet Beslutsunderlag årsmöte 23 mars 2021.

I Ordförandebrev 1, 2021 kan du läsa mer om hur omröstningen ska genomföras.

Hör av dig till kontakt@ordfestivalen.se om du har frågor och funderingar

Årsmötet har genomförts, här hittar du protokollet.